نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۸ – ۲۰

عدم ویرایش عکس و مشخصات فردی کاراموزان پس از شرکت در آزمون


ابراهیم ذبیحی در ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۹

مسافرت به خارج از کشور


ابراهیم ذبیحی در ۹ مهر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۸

تعهد محضری موسسین آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۷

فرآیند ثبت و صدور ابلاغ مربیگری در پورتال


ابراهیم ذبیحی در ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۶

طرح ابرار


ابراهیم ذبیحی در ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۵

نمونه فلوچارت راهنمایی و مشاوره کارآموزان  آموزشگاههای آزاد ( پیوست )

 نصب  فلوچارت  در تابلو اعلانات تمامی آموزشگاه های آزاد الزامی می باشد یا بصورت بنر در ابعاد نیم متری


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۴

تسهیلات بانکی – بانک کارآفرینی امید


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۳

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۲

عدم استفاده از نام سازمان جهت تسویه حساب با کارآموزان


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۱

معرفی پژوهشگران مهارتی برتر به همراه مدارک و مستندات  


ابراهیم ذبیحی در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰