نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهراطلاعیه

شرکت در نمایشگاه هفته ملی مهارت در پارک ملل ساری


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۹

بیمه ملت


ابراهیم ذبیحی در ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰

۸ – ۹۷

جشنواره مهارت آموختگان برتر کارآفرین


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰

۷-۹۷

نحوه معافیت به اعمال مالیات به نرخ صفر برای آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۶

ابلاغ تعرفه خدماتی


ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۵

تفاهم نامه حوزه علمیه


ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴

طرح ملی توان افزایی زنان


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

همایش سراسری مهارت محوری در آموزش کارکنان نیروهای مسلح


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳

پیشنهاد مربی تربیت مربی کرج برای برگزاری دوره


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲

حذف حرفه های ICDL  درجه ۲ و ۱


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰