نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۸ – ۷

جشنواره کارآفرینان برتر ۹۸


ابراهیم ذبیحی در ۲ تیر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۶

عدم دریافت هزینه اضافی از کارآموزان در آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۵

راهنمای مقررات مالی,اداری حقوق و تکالیف کارآموزان در مرکز آموزشی


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۴

تعرفه هزینه ثبت نام , آزمون و ….. در سال ۹۸


ابراهیم ذبیحی در ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۳

جذب جوانان نخبه  در حوزه it


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۲

نحوه اقدام درخصوص مشوق های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱

برگزاری کارگاه آموزشی


ابراهیم ذبیحی در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

اطلاعیه

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ مهارت آموختگان ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۰

۹۷ – ۵۰

نصب دوربین مدار بسته


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۹

همایش  بین المللی کاربرد GS استانداردهای در کسب وکار الکترونیکی


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰