نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۵۰

نصب دوربین مدار بسته


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۹

همایش  بین المللی کاربرد GS استانداردهای در کسب وکار الکترونیکی


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۸

دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد 


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۷

طرح های وام بانک مهر اقتصاد


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۶

پایش سامانه اماکن پورتال آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۵

دستورالعمل طرح ایران مهارت – اصلاحیه طرح ایران مهارت- استاندارد های آموزشی دوره خاص ویژه طرح ایران مهارت – اعضاء نمایندگان کانون استان در طرح ایران مهارت


ابراهیم ذبیحی در ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۴

ساماندهی نامگذاری واحد های تجاری و صنوف


ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۳

همکاری با نماینده بیمه پاسارگارد


ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۲

تغییر استاندارد آرایش دائم


ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۱

اعلام نرخ شهریه


ابراهیم ذبیحی در ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۰