نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۹ – ۳

پروتکل بازگشائی آموزشگاه های آزاد و آزمون آنلاین


ابراهیم ذبیحی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۲

امکان آموزش غیر حضوری برای آموزشگاهها


ابراهیم ذبیحی در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱

جدول تعرفه های درآمدی موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۹


ابراهیم ذبیحی در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰

۲۵-۹۸

نحوه ارتباط با سیما


ابراهیم ذبیحی در ۹ دی ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۲۴

آئین نامه مدیریت سبز جهت اجرا در آموزشگاههای ازاد -  صرفاً جهت اطلاع


ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

۲۳-۹۸

آلبوم اشتغال


ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۲۲

تغییر استاندارد آرایشگر دائم صورت زنانه


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ ۲۱

دقت در ثبت نام اطلاعات کارآموزان در پرتال آموزشی


ابراهیم ذبیحی در ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۲۰

عدم ویرایش عکس و مشخصات فردی کاراموزان پس از شرکت در آزمون


ابراهیم ذبیحی در ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۹

مسافرت به خارج از کشور


ابراهیم ذبیحی در ۹ مهر ۱۳۹۸ ۰