نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۲۵-۹۸

نحوه ارتباط با سیما


ابراهیم ذبیحی در ۹ دی ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۲۴

آئین نامه مدیریت سبز جهت اجرا در آموزشگاههای ازاد -  صرفاً جهت اطلاع


ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

۲۳-۹۸

آلبوم اشتغال


ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۲۲

تغییر استاندارد آرایشگر دائم صورت زنانه


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ ۲۱

دقت در ثبت نام اطلاعات کارآموزان در پرتال آموزشی


ابراهیم ذبیحی در ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۲۰

عدم ویرایش عکس و مشخصات فردی کاراموزان پس از شرکت در آزمون


ابراهیم ذبیحی در ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۹

مسافرت به خارج از کشور


ابراهیم ذبیحی در ۹ مهر ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۸

تعهد محضری موسسین آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۷

فرآیند ثبت و صدور ابلاغ مربیگری در پورتال


ابراهیم ذبیحی در ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰

۹۸ – ۱۶

طرح ابرار


ابراهیم ذبیحی در ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰