آرشیو ماهانه: اکتبر 2023 »

مجوز تاسیس ۲۵ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

مجوز تاسیس ۲۵ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۰

بیشتر بخوانید »
آئین سپاس از مهارت آموخته بهشهری در مسابقات ملی مهارت

آئین سپاس از مهارت آموخته بهشهری در مسابقات ملی مهارت

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۴ مهر ۱۴۰۲ ۰

آئین سپاس سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران بهمراه پریسا گوران دبیر مسابقات ملی مهارت اداره کل، با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد

بیشتر بخوانید »
مهارت آموزای هزار نفر بهشهری در شش اول ماه ۱۴۰۲

مهارت آموزای هزار نفر بهشهری در شش اول ماه ۱۴۰۲

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱ مهر ۱۴۰۲ ۰

بیشتر بخوانید »