همه نوشته‌های ابراهیم ذبیحی »

۱۴۰۲ – ۶

۱۴۰۲ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۰

تسهیلات بانکی آموزشگاه های آزاد – سال ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۲ – ۵

۱۴۰۲ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۰

مصوبه تخفیف شهریه نامه ۱ نامه ۲

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۲ – ۴

۱۴۰۲ – ۴

ابراهیم ذبیحی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۰

شهریه ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۲ – ۳

۱۴۰۲ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

ثبت نام مربیان فعال آموزشگاه های آزاد – فاقد مدرک پداگوژی یا CBT  – در سامانه سام  -تربیت مربی کرج

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۲ – ۲

۱۴۰۲ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

مراحل تعیین شهریه  جدول محاسبه شهریه

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۲ – ۱

۱۴۰۲ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

مصوبه شماره ۱ – شصت و هفتمین جاسه هیات نظارت مرکزی

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱۳

۱۴۰۱ – ۱۳

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

دستورالعمل اجرایی صدور کد شناسه ( ID ) مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نامه

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱۲

۱۴۰۱ – ۱۲

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

مصوبات شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی – آموزشگاه های آزاد – مهرماه ۱۴۰۱

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱۱

۱۴۰۱ – ۱۱

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

متقاضیان مربیگری انواع آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد جهت دریافت کارت شناسه مربیگری ( سامانه سام )  https://itcsam.ir

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱۰

۱۴۰۱ – ۱۰

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

شرایط صدور و دریافت ابلاغ مربیگری برای متقاضیان مربیگری آموزشگاه های آزاد 

بیشتر بخوانید »