همه نوشته‌های ابراهیم ذبیحی »

۹۷ – ۱۷

۹۷ – ۱۷

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰

تسهیلات خود اشتغالی بانک مهر ایران – ویژه مهارت جویان – مهارت آموختگان – موسسین آموزشگاه آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۶

۹۷ – ۱۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰

شیوه نامه ثبت نام در دوره های آموزشی تربیت مربی کرج در سه ماهه سوم ۹۷

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۵

۹۷ – ۱۵

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰

انتخاب پژوهشگر نمونه توجه :  مستندات حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه    ۹۷/۶/۱۸  به مرکز  ارسال نمایید . بدیهی است به مدارک و مستنداتی که  بعد از تاریخ مقرر ارسال گردند، ترتیب

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۴

۹۷ – ۱۴

ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

استفاده از کارگاه عملی در خارج از آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۳

۹۷ – ۱۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

اجرای کارگاه آموزشی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۲

۹۷ – ۱۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

دریافت حق مشاوره

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۱

۹۷ – ۱۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان

بیشتر بخوانید »
۱۰ – ۹۷

۱۰ – ۹۷

ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

تبلیغات آموزشگاه آزاد

بیشتر بخوانید »
اطلاعیه

اطلاعیه

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰

شرکت در نمایشگاه هفته ملی مهارت در پارک ملل ساری

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۹

۹۷ – ۹

ابراهیم ذبیحی در ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰

بیمه ملت

بیشتر بخوانید »