همه نوشته‌های ابراهیم ذبیحی »

۱۴۰۱ – ۱۳

۱۴۰۱ – ۱۳

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

دستورالعمل اجرایی صدور کد شناسه ( ID ) مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نامه

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱۲

۱۴۰۱ – ۱۲

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

مصوبات شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی – آموزشگاه های آزاد – مهرماه ۱۴۰۱

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱۱

۱۴۰۱ – ۱۱

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

متقاضیان مربیگری انواع آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد جهت دریافت کارت شناسه مربیگری ( سامانه سام )  https://itcsam.ir

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱۰

۱۴۰۱ – ۱۰

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

شرایط صدور و دریافت ابلاغ مربیگری برای متقاضیان مربیگری آموزشگاه های آزاد 

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۹

۱۴۰۱ – ۹

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

ممنوعیت دریافت هرگونه وجه بابت آزمون عملی

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۸

۱۴۰۱ – ۸

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

توجه مفاد مندرج در شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی موسس

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۷

۱۴۰۱ – ۷

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

حذف استفاده بعنوان آموزشگاه در اجاره نامه ساختمان آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۶

۱۴۰۱ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

 ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه سازمان ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۵

۱۴۰۱ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

حذف فرم ش ( مجوز فعالیت آموزشی در اجرای دوره آموزشی )

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱- ۴

۱۴۰۱- ۴

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه سازمان تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه اداره کل

بیشتر بخوانید »