همه نوشته‌های مهدی شجاعی »

لیست نخبگان ملی مهارت سال ۱۳۹۶

لیست نخبگان ملی مهارت سال ۱۳۹۶

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

 لیست نخبگان ملی مهارت

بیشتر بخوانید »
لیست ثبت نامی المپیاد ملی مهارت سال ۹۶

لیست ثبت نامی المپیاد ملی مهارت سال ۹۶

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

لیست ثبت نامی المپیاد ملی مهارت سال ۹۶ 

بیشتر بخوانید »
-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۵

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۵

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید »
-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۴

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۴

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۴

بیشتر بخوانید »
نتایج آزمون کتبی صنعت ساختمان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

نتایج آزمون کتبی صنعت ساختمان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

مهدی شجاعی در ۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

 نتایج آزمون کتبی صنعت ساختمان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مربوط به تاریخ ۹۶/۱۱/۲۶

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مربوط به تاریخ ۹۶/۱۱/۲۶

مهدی شجاعی در ۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

 جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مربوط به تاریخ ۹۶/۱۱/۲۶

بیشتر بخوانید »
نتایج آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۶/۱۰/۱۴

نتایج آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۶/۱۰/۱۴

مهدی شجاعی در ۲۴ دی ۱۳۹۶ ۰

نتایج آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۶/۱۰/۱۴

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله هفتم ۹۶/۱۰/۱۴

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله هفتم ۹۶/۱۰/۱۴

مهدی شجاعی در ۲۴ دی ۱۳۹۶ ۰

جواب آزمون کتبی مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان ۹۶/۱۰/۱۴

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله ششم ۹۶/۰۹/۰۲

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله ششم ۹۶/۰۹/۰۲

مهدی شجاعی در ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله ششم ۹۶/۰۹/۰۲

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۶

جواب آزمون صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۶

مهدی شجاعی در ۷ آبان ۱۳۹۶ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۶/۰۷/۰۹

بیشتر بخوانید »