عمومی »

آئین سپاس از مهارت آموخته بهشهری در مسابقات ملی مهارت

آئین سپاس از مهارت آموخته بهشهری در مسابقات ملی مهارت

در ۴ مهر ۱۴۰۲, بدون دیدگاه

آئین سپاس سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران بهمراه پریسا ...