نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۳۷

دستورالعمل فصل ۵ و ۴ شرایط احراز صلاحیت مدیر و مربی


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۶

اجرای ماده ۱۹ فصل ۱۳


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۵

شرایط احراز ابلاغ مدیر و مربی


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۴

شرایط تمدید ابلاغ مدیر مربی 


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۳

شرایط لازم تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۲

عقد قرارداد آموزشی


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۱

تراکت گلوگاه های فساد خیز


ابراهیم ذبیحی در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۰

صورتجلسه سومین هم اندیشی مدیران آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۹

اطلاعات مندرج در سیستم پورتال آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۸

آلبوم اشتغال


ابراهیم ذبیحی در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰