نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرهمایش سراسری مهارت محوری در آموزش کارکنان نیروهای مسلح


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳

پیشنهاد مربی تربیت مربی کرج برای برگزاری دوره


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲

حذف حرفه های ICDL  درجه ۲ و ۱


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱

شرایط برگزاری آموزش های مرتبط با دستگاه های اجرایی توسط آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰

۹۶ – ۳۱

شرایط برگزاری همایش


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

۹۶ – ۳۰

مقررات مربوط به کارآموزان آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

۹۶ – ۲۹

دریافت رضایت نامه از والدین


ابراهیم ذبیحی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰

۹۶ – ۲۸

مهلت مقرر ارسال مستندات متقاضیان تقدیر نامه بر اساس فصل هفتم ( مشوق ها ی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای )


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۰

۹۶ – ۲۷

آئین نامه اجرایی تفاهم نامه آموزشی با صندوق بازنشستگی


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۰

اطلاعیه مهم

دانلود فایل رتبه بندی جدید – ۹۶

فایل جدید رتبه بندی آموزشگاههای آزاد ( نسخه جدید )  بارگذاری شد ، مقتضی است آموزشگاهها ی که  اعتبار سنجی در مرحله خود ارزیابی انجام داده اند   یا دردست اقدام  هستند  کلیه اطلاعات را  در فایل جدید انتقال داده و جهت بررسی به هیئت همگنان مرکز بهشهر  ارسال نمائید. در ضمن فایل قدیمی ( نسخه قدیمی ) باطل گردید و مورد استفاده قرار نگیرد .


ابراهیم ذبیحی در ۱۲ دی ۱۳۹۶ ۰