نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۴۷

طرح های وام بانک مهر اقتصاد


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۶

پایش سامانه اماکن پورتال آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۵

دستورالعمل طرح ایران مهارت – اصلاحیه طرح ایران مهارت- استاندارد های آموزشی دوره خاص ویژه طرح ایران مهارت – اعضاء نمایندگان کانون استان در طرح ایران مهارت


ابراهیم ذبیحی در ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۴

ساماندهی نامگذاری واحد های تجاری و صنوف


ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۳

همکاری با نماینده بیمه پاسارگارد


ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۲

تغییر استاندارد آرایش دائم


ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۱

اعلام نرخ شهریه


ابراهیم ذبیحی در ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴۰

کد استاندارد ۱۶ رقمی ویژه کار و دانش


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۹

بزرگداشت هفته پژوهش


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳۸

موضوعات مورد نظر سازمان در خصوص تهیه و ارسال مقالات جهت درج در فصلنامه


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰