نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۱۲

دریافت حق مشاوره


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۱

تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۱۰ – ۹۷

تبلیغات آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

اطلاعیه

شرکت در نمایشگاه هفته ملی مهارت در پارک ملل ساری


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۹

بیمه ملت


ابراهیم ذبیحی در ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰

۸ – ۹۷

جشنواره مهارت آموختگان برتر کارآفرین


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰

۷-۹۷

نحوه معافیت به اعمال مالیات به نرخ صفر برای آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۶

ابلاغ تعرفه خدماتی


ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۵

تفاهم نامه حوزه علمیه


ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴

طرح ملی توان افزایی زنان


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰