نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۳۰

صورتجلسه سومین هم اندیشی مدیران آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۹

اطلاعات مندرج در سیستم پورتال آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۸

آلبوم اشتغال


ابراهیم ذبیحی در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۷

نمایشگاه بین المللی نوآوری


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۶

ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۵

پرچم سازمان


ابراهیم ذبیحی در ۹ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۴

دریافت هزینه مازاد بر شهریه از کارآموزان


ابراهیم ذبیحی در ۹ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۳

عدم اخذ شهریه بابت مواد مصرفی


ابراهیم ذبیحی در ۱ آبان ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۲

قابل توجه موسسین , مدیران و مربیان آموزشگاه های آزاد جهت شرکت در تربیت مربی کرج


ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲۱

عدم تائید همایش صنعت و زیبایی ( آموزشگاه های مراقبت زیبایی )


ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰