آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۹ – ۳

۹۹ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰

پروتکل بازگشائی آموزشگاه های آزاد و آزمون آنلاین

بیشتر بخوانید »
۹۹ – ۲

۹۹ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰

امکان آموزش غیر حضوری برای آموزشگاهها

بیشتر بخوانید »
۹۹ – ۱

۹۹ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰

جدول تعرفه های درآمدی موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۹

بیشتر بخوانید »
۲۵-۹۸

۲۵-۹۸

ابراهیم ذبیحی در ۹ دی ۱۳۹۸ ۰

نحوه ارتباط با سیما

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۲۴

۹۸ – ۲۴

ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

آئین نامه مدیریت سبز جهت اجرا در آموزشگاههای ازاد -  صرفاً جهت اطلاع

بیشتر بخوانید »
۲۳-۹۸

۲۳-۹۸

ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

آلبوم اشتغال

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۲۲

۹۸ – ۲۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۰

تغییر استاندارد آرایشگر دائم صورت زنانه

بیشتر بخوانید »
۹۸ ۲۱

۹۸ ۲۱

ابراهیم ذبیحی در ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰

دقت در ثبت نام اطلاعات کارآموزان در پرتال آموزشی

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۲۰

۹۸ – ۲۰

ابراهیم ذبیحی در ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰

عدم ویرایش عکس و مشخصات فردی کاراموزان پس از شرکت در آزمون

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۱۹

۹۸ – ۱۹

ابراهیم ذبیحی در ۹ مهر ۱۳۹۸ ۰

مسافرت به خارج از کشور

بیشتر بخوانید »