آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۲۸

۹۷ – ۲۸

ابراهیم ذبیحی در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰

آلبوم اشتغال

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۷

۹۷ – ۲۷

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

نمایشگاه بین المللی نوآوری

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۶

۹۷ – ۲۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۵

۹۷ – ۲۵

ابراهیم ذبیحی در ۹ آبان ۱۳۹۷ ۰

پرچم سازمان

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۴

۹۷ – ۲۴

ابراهیم ذبیحی در ۹ آبان ۱۳۹۷ ۰

دریافت هزینه مازاد بر شهریه از کارآموزان

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۳

۹۷ – ۲۳

ابراهیم ذبیحی در ۱ آبان ۱۳۹۷ ۰

عدم اخذ شهریه بابت مواد مصرفی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۲

۹۷ – ۲۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

قابل توجه موسسین , مدیران و مربیان آموزشگاه های آزاد جهت شرکت در تربیت مربی کرج

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۱

۹۷ – ۲۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

عدم تائید همایش صنعت و زیبایی ( آموزشگاه های مراقبت زیبایی )

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۰

۹۷ – ۲۰

ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

عدم الزام به عضویت در کانون و انجمن صنفی آموزشگا ههای آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۹

۹۷ – ۱۹

ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

خودداری از برگزاری اردوهای تفریحی

بیشتر بخوانید »