آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۶

۹۷ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

ابلاغ تعرفه خدماتی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۵

۹۷ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

تفاهم نامه حوزه علمیه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴

۹۷ – ۴

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

طرح ملی توان افزایی زنان

بیشتر بخوانید »

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

همایش سراسری مهارت محوری در آموزش کارکنان نیروهای مسلح

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳

۹۷ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

پیشنهاد مربی تربیت مربی کرج برای برگزاری دوره

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲

۹۷ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

حذف حرفه های ICDL  درجه ۲ و ۱

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱

۹۷ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰

شرایط برگزاری آموزش های مرتبط با دستگاه های اجرایی توسط آموزشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۳۱

۹۶ – ۳۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

شرایط برگزاری همایش

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۳۰

۹۶ – ۳۰

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

مقررات مربوط به کارآموزان آموزشگاه آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۲۹

۹۶ – ۲۹

ابراهیم ذبیحی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰

دریافت رضایت نامه از والدین

بیشتر بخوانید »