آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهراطلاعیه

اطلاعیه

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰

شرکت در نمایشگاه هفته ملی مهارت در پارک ملل ساری

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۹

۹۷ – ۹

ابراهیم ذبیحی در ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰

بیمه ملت

بیشتر بخوانید »
۸ – ۹۷

۸ – ۹۷

ابراهیم ذبیحی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰

جشنواره مهارت آموختگان برتر کارآفرین

بیشتر بخوانید »
۷-۹۷

۷-۹۷

ابراهیم ذبیحی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰

نحوه معافیت به اعمال مالیات به نرخ صفر برای آموزشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۶

۹۷ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

ابلاغ تعرفه خدماتی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۵

۹۷ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

تفاهم نامه حوزه علمیه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴

۹۷ – ۴

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

طرح ملی توان افزایی زنان

بیشتر بخوانید »

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

همایش سراسری مهارت محوری در آموزش کارکنان نیروهای مسلح

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳

۹۷ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

پیشنهاد مربی تربیت مربی کرج برای برگزاری دوره

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲

۹۷ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

حذف حرفه های ICDL  درجه ۲ و ۱

بیشتر بخوانید »