آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۱۴۰۱ – ۸

۱۴۰۱ – ۸

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

توجه مفاد مندرج در شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی موسس

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۷

۱۴۰۱ – ۷

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

حذف استفاده بعنوان آموزشگاه در اجاره نامه ساختمان آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۶

۱۴۰۱ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

 ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه سازمان ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۵

۱۴۰۱ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

حذف فرم ش ( مجوز فعالیت آموزشی در اجرای دوره آموزشی )

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱- ۴

۱۴۰۱- ۴

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه سازمان تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه اداره کل

بیشتر بخوانید »
۳ – ۱۴۰۱

۳ – ۱۴۰۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

      تفاهم نامه کمیته امداد

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱- ۲

۱۴۰۱- ۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

  تفاهم نامه بسیج سازندگی

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱

۱۴۰۱ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

         جشنواره مهارت آموختگان اشتغال آفرین

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۰ – ۳

۱۴۰۰ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۹ مرداد ۱۴۰۰ ۰

  تسهیلات بانک رسالت

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۰ – ۲

۱۴۰۰ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۰

       دستورالعمل موسس و مربی نمونه

بیشتر بخوانید »