آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۸ – ۴

۹۸ – ۴

ابراهیم ذبیحی در ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰

تعرفه هزینه ثبت نام , آزمون و ….. در سال ۹۸

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۳

۹۸ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

جذب جوانان نخبه  در حوزه it

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۲

۹۸ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

نحوه اقدام درخصوص مشوق های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۱

۹۸ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

برگزاری کارگاه آموزشی

بیشتر بخوانید »
اطلاعیه

اطلاعیه

ابراهیم ذبیحی در ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۰

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ مهارت آموختگان ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۵۰

۹۷ – ۵۰

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

نصب دوربین مدار بسته

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۹

۹۷ – ۴۹

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

همایش  بین المللی کاربرد GS استانداردهای در کسب وکار الکترونیکی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۸

۹۷ – ۴۸

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد 

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۷

۹۷ – ۴۷

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

طرح های وام بانک مهر اقتصاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۶

۹۷ – ۴۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

پایش سامانه اماکن پورتال آموزشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید »