آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۳۸

۹۷ – ۳۸

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

موضوعات مورد نظر سازمان در خصوص تهیه و ارسال مقالات جهت درج در فصلنامه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۷

۹۷ – ۳۷

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

دستورالعمل فصل ۵ و ۴ شرایط احراز صلاحیت مدیر و مربی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۶

۹۷ – ۳۶

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

اجرای ماده ۱۹ فصل ۱۳

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۵

۹۷ – ۳۵

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

شرایط احراز ابلاغ مدیر و مربی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۴

۹۷ – ۳۴

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

شرایط تمدید ابلاغ مدیر مربی 

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۳

۹۷ – ۳۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

شرایط لازم تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۲

۹۷ – ۳۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

عقد قرارداد آموزشی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۱

۹۷ – ۳۱

ابراهیم ذبیحی در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

تراکت گلوگاه های فساد خیز

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۰

۹۷ – ۳۰

ابراهیم ذبیحی در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

صورتجلسه سومین هم اندیشی مدیران آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۹

۹۷ – ۲۹

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰

اطلاعات مندرج در سیستم پورتال آموزشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید »