آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۳۱

۹۷ – ۳۱

ابراهیم ذبیحی در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

تراکت گلوگاه های فساد خیز

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۰

۹۷ – ۳۰

ابراهیم ذبیحی در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

صورتجلسه سومین هم اندیشی مدیران آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۹

۹۷ – ۲۹

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰

اطلاعات مندرج در سیستم پورتال آموزشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۸

۹۷ – ۲۸

ابراهیم ذبیحی در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰

آلبوم اشتغال

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۷

۹۷ – ۲۷

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

نمایشگاه بین المللی نوآوری

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۶

۹۷ – ۲۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۰

ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۵

۹۷ – ۲۵

ابراهیم ذبیحی در ۹ آبان ۱۳۹۷ ۰

پرچم سازمان

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۴

۹۷ – ۲۴

ابراهیم ذبیحی در ۹ آبان ۱۳۹۷ ۰

دریافت هزینه مازاد بر شهریه از کارآموزان

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۳

۹۷ – ۲۳

ابراهیم ذبیحی در ۱ آبان ۱۳۹۷ ۰

عدم اخذ شهریه بابت مواد مصرفی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲۲

۹۷ – ۲۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

قابل توجه موسسین , مدیران و مربیان آموزشگاه های آزاد جهت شرکت در تربیت مربی کرج

بیشتر بخوانید »