آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۴۸

۹۷ – ۴۸

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰

دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد 

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۷

۹۷ – ۴۷

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

طرح های وام بانک مهر اقتصاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۶

۹۷ – ۴۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰

پایش سامانه اماکن پورتال آموزشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۵

۹۷ – ۴۵

ابراهیم ذبیحی در ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰

دستورالعمل طرح ایران مهارت – اصلاحیه طرح ایران مهارت- استاندارد های آموزشی دوره خاص ویژه طرح ایران مهارت – اعضاء نمایندگان کانون استان در طرح ایران مهارت

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۴

۹۷ – ۴۴

ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

ساماندهی نامگذاری واحد های تجاری و صنوف

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۳

۹۷ – ۴۳

ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

همکاری با نماینده بیمه پاسارگارد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۲

۹۷ – ۴۲

ابراهیم ذبیحی در ۸ دی ۱۳۹۷ ۰

تغییر استاندارد آرایش دائم

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۱

۹۷ – ۴۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۰

اعلام نرخ شهریه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۰

۹۷ – ۴۰

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

کد استاندارد ۱۶ رقمی ویژه کار و دانش

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۹

۹۷ – ۳۹

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

بزرگداشت هفته پژوهش

بیشتر بخوانید »