نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرنامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ – ۵۴

حذف کاربر اضافی آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۵۳

کارگاه ۵۳


ابراهیم ذبیحی در ۱۸ مهر ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها خاموش

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۵۲

کارآفرینی


ابراهیم ذبیحی در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۵۱

کارگاه ۵۱


ابراهیم ذبیحی در ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰

تسلیت

تسلیت


ابراهیم ذبیحی در ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰

پداگوژی

پداگوژی`


ابراهیم ذبیحی در ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ۰

تسلیت

تسلیت


ابراهیم ذبیحی در ۵ مهر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۵۰

کارگاه ۵۰


ابراهیم ذبیحی در ۴ مهر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۹

آیین نگارش ۴۹


ابراهیم ذبیحی در ۳ مهر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۸

شرایط جدید دریافت ابلاغ مدیریت آموزشگاه آزاد۴۸


ابراهیم ذبیحی در ۳ مهر ۱۳۹۲ ۰