نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرکارآفرینی

کارآفرینی


ابراهیم ذبیحی در ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۷۳

ورود اطلاعات کارآموز به طور صحیح


ابراهیم ذبیحی در ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه های اداری ۹۲ – ۷۲

جشواره وبلاگ نویسی72


ابراهیم ذبیحی در ۲ بهمن ۱۳۹۲ ۰

اسامی دعوتیهای تربیت مربی کرج

اسامی مربیانی که برای ماه بهمن باید در دوره تربیت مربی کرج شرکت نمایند


ابراهیم ذبیحی در ۳۰ دی ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۷۱

نکات مهم در صدور و تمدید ابلاغ مربیگری


ابراهیم ذبیحی در ۲۶ دی ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۷۰

۰تعهد آموزشی آموزشگاههای آزاد 


ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ – ۶۹

مدرک تحصیلی دانشگاهی دائم 


ابراهیم ذبیحی در ۳ دی ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری ۹۲ – ۶۸

 قوانین مربوط به مکان آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۶۷

۶ همایش مدیران آموزشگاههی در سالن شبکه بهداشت۷


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۶۲

62shrkat noavaran


ابراهیم ذبیحی در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ۰