۵۰ ٪ مهارت آموختگان بعلت عدم سرمایه کافی مشغول به کار نمی شوند

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲ اسفند ۱۴۰۲ ۰

 

???? آیا میدانید

 ۵۰ ٪ از مهارت آموختگان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر

در یک سال نخست بعلت #عدم_سرمایه_کافی مشغول بکار نمی شوند

فرستادن دیدگاه »

7 + 7 =