آموزش مهارتی به ۱۶۶ زندانی شرق مازندران

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱ آبان ۱۴۰۲ ۰

در شش ماهه نخست سال انجام شد؛

مهارت‌آموزی بیش از ۱۶۶ زندانی شرق مازندران دربهشهر

مهدی شجاعی معاون و مسئول آموزش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر گفت : در شش ماهه نخست سال جاری ۱۶۶ نفر از زندانیان شرق مازندران در حرفه های سرویس و نگهداری خودرو ، بنائی سفتکاری ، جوشکاری ، شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک، آموزش های مهارتی مورد نیاز خود را در محل زندان فرا گرفته اند.

فرستادن دیدگاه »

6 + 9 =