هم اندیشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

جلسه هم اندیشی با آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در مرکز بهشهر

????اولین نشست هم اندیشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مرکز بهشهر با حضور کیانی رئیس، ذبیحی مسئول آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای این مرکز، اعضاء انجمن صنفی و موسسین آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در مرکز بهشهر برگزار گردید.

????در این جلسه، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز بهشهر پیرامون تشریح آخرین مصوبات دستورالعمل های آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، برنامه ریزی و تحقق تعهدات آموزشی بخش خصوصی طی سال جاری، رهگیری اشتغال، جذب خیرین مهارتی،
بررسی شیوه نامه کارگاه های آموزشی،
ثبت نام در دورهای آموزش پداگوژی، روش های نوین تدریس( CBT ) و ایمنی و بهداشت محیط ( HSE )، استفاده از ظرفیت آموزشگاه های آزاد جهت اجرای آزمون عملی پرداختند.

فرستادن دیدگاه »

8 - = 2