اشتغال ۳۰ درصدی مهارت آموختگان

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ۰

نتیجه رهگیری مهارت آموختگان این مرکز 

اشتغال ۳۰ درصدی مهارت آموختگان

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد #بهشهر گفت : براساس رهگیری از ۲۱۰ نفر از مهارت آموختگان در سال جاری ، ۳۰ درصد مهارت آموختگان در حرفه های مرتبط و ۷۰ درصد در حرفه های غیر مرتبط با دوره آموزشی مشغول بکار شدند.

رامین کیانی تصریح کرد : بر اساس رهگیری انجام گرفته فقط ۳۷ درصد از متقاضیان آموزش های مهارتی به دنبال اشتغال ( کارجو ) می باشند .

۶۰ درصد مهارت آموختگان بعلت عدم سرمایه کافی موفق به اشتغال نمی شوند

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر گفت : براساس رهگیری از ۲۱۰ نفر از مهارت آموختگان در سال جاری ، ۳۷ درصد از مهارت آموختگان را کارجویان و ۶۳ درصد دیگر را مهارت آموختگان غیرکارجو تشکیل می دهند.

رامین کیانی تصریح کرد : در میان کارجویان ، ۶۰ درصد بعلت عدم سرمایه کافی ، ۳۳ درصد بعلت کمبود فرصت شغلی و ۷ درصد دیگر بعلت عدم رغبت به شغل پیشنهادی و ضعف آموزش های مهارتی موفق به کسب شغل نشدند .

فرستادن دیدگاه »

8 + = 17