بازدیدکارشناسان اداره کل ازفنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران از مرکز شهید هاشمی نژاد بهشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر ، کارشناسان واحدهای مختلف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران روز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر حضور یافته و پس از نشست اولیه با ریاست مرکز از بخش های اداری و کارگاه های آموزش ، بازدید بعمل آوردند

۲۰۲۲۱۱۱۶_۱۰۳۶۱۲

در این جلسه و بازدیدآقای محمدعلی صادقی کارشناس واحد آزمون ، آقایان آرش صفری و شعبانعلی نورپور کارشناسان واحد آموزش و سرکار خانم دلاوری کارشناس واحد آموزشگاه آزاد با مسئولین واحدهای مربوطه در مرکز، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بخش های کاری مختلف، پرداختند.

فرستادن دیدگاه »

- 2 = 4