بازدیداعضای مجمع امورصنفی از فنی وحرفه ای

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۸ مرداد ۱۴۰۱ ۰

 چهارشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱

 درششمین روز از هفته ملی مهارت ، اعضای شورای شهر بهشهر ، رئیس

و اعضای مجمع امور صنفی شهرستان و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی از

کارگاههای آموزشی مرکز فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر

بازدید و از نزدیک با کارآموزان و مربیان گفتگو و در جریان فعالیت های

آموزشی این مرکز قرار گرفته اند .

فرستادن دیدگاه »

+ 6 = 9