مهارت آموزی۲۲۰بهشهری درتابستان۱۴۰۱

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۸ تیر ۱۴۰۱ ۰

????۲۲۰ نفر از شهروندان بهشهری در رشته های مختلف مانند جوشکاری ، برق صنعتی ، سرویس و نگهداری خودرو ، سیستم همبندی ساختمان ، طراح و دوزنده کفش های مردانه زنانه و بچه گانه ، برق ساختمان، تعمیرکار تجهیزات الکتریکی خودرو ، پیچ و مهره تراشی تخصصی، پرورش قارچ دکمه ای و plc هم اکنون در حال گذراندن رشته های مختلف فنی ، خدماتی و کشاورزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر می باشند .

????۱۵ درصد کارآموزان خانم و ۸۵ درصد کارآموزان آقا می باشند.

????۲۳ درصد کارآموزان در روستا و ۷۷ درصد کارآموزان در شهر سکونت دارند.

????۳۰ درصد کارآموزان لیسانس و فوق لیسانس ، ۳۰ درصد دیپلم ، ۳۴ درصد زیر دیپلم و ۶ درصد فوق دیپلم هستند.

????۳۳ درصد کارآموزان دانش آموز ، ۲۰ درصد دانشجو، ۲۰ درصد کارجو ، ۲۷ درصد شاغل می باشند.

فرستادن دیدگاه »

9 - = 0