بهره مندی ۳ هزارنفربهشهری ازآموزشهای مهارتی

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ۰

ریاست مرکزآموزش فنی و حرفه ای بهشهرگفت:

بهره مندی ۳ هزار نفر بهشهری از آموزش های مهارتی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر ، رامین کیانی گفت:  ۳۰۰۰ نفر در سال گذشته با شرکت در دوره های آموزشی، مهارتی های فنی و حرفه ای را در آموزشگاه‌های آزاد و مرکز دولتی  فرا گرفتند.

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای  بهشهر به تحقق ۱۲۴ درصدی تعهد آموزشی مرکز در سال گذشته اشاره کرد و افزود: از ۳ هزار مهارت آموخته ۱۶۰۰ نفر در بخش دولتی و ۱۴۰۰ نفر در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ( خصوصی ) در چهار خوشه خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی  آموزش های فنی و مهارتی را فرا گرفته اند .

کیانی ضمن اعلام برگزاری۶۳۰ دوره آموزشی در سال گذشته اظهار داشت: مهارت آموختگان سال گذشته ۱۶۵۰ نفر مرد و ۱۳۵۰ نفر زن بوده اند .

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر با اشاره به اینکه اقشار مختلف جامعه می توانند از آموزشهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بهره مند شوند، اظهار داشت: در سال گذشته قشرهای مختلف شامل دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان ، کارکنان صنایع و کارخانجات ، آموزش در محیط کار واقعی، معتادین بهبود یافته، سربازان : زندانیان ، آسیب دیدگان اجتماعی از آموزش های مهارتی این مرکز بهره مند شده اند.

وی تصریح کرد: جوانان جویای کار و افراد فاقد شغل می‌توانند از منابع، امکانات و ظرفیت های موجود این مرکز در رشته های جوشکاری، اتومکانیک، تراشکاری، برق، کشاورزی ، Plc  ، صنایع دستی و برق خودرو بهره مند شوند.

شهرستان بهشهر دارای یک مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و ۵۴  آموزشگاه آزاد (خصوصی) می باشد .

فرستادن دیدگاه »

- 2 = 2