آرشیو ماهانه: می 2021 »

روسای  مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر

روسای مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰

بیشتر بخوانید »
سنجش و ارزشیابی ۲۰۵ نفر از کارگران ساختمانی

سنجش و ارزشیابی ۲۰۵ نفر از کارگران ساختمانی

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰

 در سال گذشته ۲۰۵ نفر از کارگران ساختمانی شهرستان بهشهر در ۱۵ حرفه صنعت ساختمان مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفته که ۶۳ درصد آنان موفق به دریافت پروانه مهارت فنی نیروی کار شده

بیشتر بخوانید »
دانستن و توانستن تفاوت دارد با مدرک تحصیلی

دانستن و توانستن تفاوت دارد با مدرک تحصیلی

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰

بیشتر بخوانید »