آموزش ۱۵۲۰ نفر بهشهری در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰

 در سال ۹۹ صورت پذیرفت:

ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید هاشمی نژاد #بهشهر اظهار داشت : ۵۱  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در شهرستان بهشهر وجود دارد که از این تعداد ۴۵ آموزشگاه در حال حاضر در گروه های صنعت ،خدمات و کشاورزی(صنایع غذائی) فعال هستند .
وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای اشاره داشت و گفت : در یک سال گذشته تعداد ۱۵۲۰ نفر  بمدت ۳۷۶   هزار نفر ساعت در بخش خصوصی تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای قرار گرفته اند.
ریاست فنی و حرفه ای بهشهر در خصوص ترکیب آموزش دیدگان نیز گفت : از مجموع فرا گیران مهارت در آموزشگاههای آزاد این شهرستان در سال گذشته ۱۱۶۰ نفر زن  و ۳۶۰  نفر مرد می باشند
عضو کارگروه اشتغال شهرستان بهشهر تصریح کرد : در سال گذشته ۶۷ هزار نفر ساعت خرید خدمات آموزشی از سوی ادارات بهزیستی ، کمیته امداد و آموزش و پرورش در آموزشگاههای آزاد شهرستان بهشهر اجرا گردید .
رامین کیانی افزود : در راستای کیفیت‌ بخشی به عملکرد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای از سوی واحد بازرسی و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد تحت پوشش این مرکز به صورت منسجم و مستمر در سال گذشته ۳۴ مورد بازرسی صورت پذیرفت .

فرستادن دیدگاه »

- 4 = 5