اطلاعیه مهم

ابراهیم ذبیحی در ۱۲ دی ۱۳۹۶ ۰

دانلود فایل رتبه بندی جدید – ۹۶

فایل جدید رتبه بندی آموزشگاههای آزاد ( نسخه جدید )  بارگذاری شد ، مقتضی است آموزشگاهها ی که  اعتبار سنجی در مرحله خود ارزیابی انجام داده اند   یا دردست اقدام  هستند  کلیه اطلاعات را  در فایل جدید انتقال داده و جهت بررسی به هیئت همگنان مرکز بهشهر  ارسال نمائید. در ضمن فایل قدیمی ( نسخه قدیمی ) باطل گردید و مورد استفاده قرار نگیرد .

فرستادن دیدگاه »

- 5 = 4