بازدید ۲۰۰ نفر از فنی حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۰

ریاست فنی و حرفه ای بهشهر خبر داد
بازدید بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان بهشهری در بازدید همگانی از مرکز

آموزش فنی و حرفه ای بهشهر

۲۰۱۷۱۱۱۳_۰۹۱۵۱۸3

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهراز پایان طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشورکه با هدف شناساندن آموزش های مهارتی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در آبان ماه سال جاری برگزار شد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر، رامین کیانی گفت: در راستای اطلاع رسانی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در بین اقشار مختلف جامعه و با هدف هدایت و فراگیر کردن هرچه بیشتر آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کلیدی و زیرساختی برای اجرای سیاست های اشتغال و تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی، طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای (از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۷ آبانماه سالجاری) همزمان با سراسر کشور در فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهربرگزار شد .11
وی اشاره کرد: هدف از این بازدید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء ارتباط با مخاطبان سازمان اعم از دانش آموزان، کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و … را فراهم می کند.
کیانی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح اثرگذاری مطلوبی را در روند توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ارتقاء جایگاه آموزش های مهارتی در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
وی اظهار داشت: در اجرای این طرح بیش از ۲۰۰ نفر از مسئولین ، شهروندان ، دانش آموزان ، دانشجویان و کارآموزان آموزشگاههای آزاد از کارگاههای آموزشی مرکز بهشهر بازدید کردند .  
۲۰۱۷۱۱۱۳_۰۹۰۰۳۷

فرستادن دیدگاه »

9 - 8 =