مشاوره و هدایت شغلی »

پذیرش ،مشاوره شغلی، برنامه ریزی کلاسهای آموزشی و رهگیری مهارت آموختگان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهربیکاری از بی مهارتی است

بیکاری از بی مهارتی است

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی مسئول روابط عمومی فنی وحرفه ای بهشهر: بیکاری از بی مهارتی است

بیشتر بخوانید »