تصویر روز »

تصویر روزهفته ملی مهارت گرامی باد

هفته ملی مهارت گرامی باد

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰

بیشتر بخوانید »
سال ۱۳۹۸ ، سال رونق تولید

سال ۱۳۹۸ ، سال رونق تولید

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ ۰

بیشتر بخوانید »
بیائیم مروج فرهنگ مهارت آموزی باشیم

بیائیم مروج فرهنگ مهارت آموزی باشیم

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
سامانه ثبت نام تسهیلات روستائی

سامانه ثبت نام تسهیلات روستائی

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
هفته ملی مهارت گرامی باد

هفته ملی مهارت گرامی باد

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
حمایت از کالای ایرانی یادت نره

حمایت از کالای ایرانی یادت نره

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
آدرس کانال تلگرامی فنی و حرفه ای بهشهر

آدرس کانال تلگرامی فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
بیکاری از بی مهارتی است

بیکاری از بی مهارتی است

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۳ مرداد ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
آدرس تلگرامی فنی حرفه ای بهشهر

آدرس تلگرامی فنی حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۴ تیر ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
t.me/behshahr_tvto

t.me/behshahr_tvto

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »