تصویر روز »

تصویر روزهفته ملی مهارت گرامی باد

هفته ملی مهارت گرامی باد

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

بیشتر بخوانید »
حمایت از کالای ایرانی یادت نره

حمایت از کالای ایرانی یادت نره

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
آدرس کانال تلگرامی فنی و حرفه ای بهشهر

آدرس کانال تلگرامی فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
بیکاری از بی مهارتی است

بیکاری از بی مهارتی است

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۳ مرداد ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
آدرس تلگرامی فنی حرفه ای بهشهر

آدرس تلگرامی فنی حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۴ تیر ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
t.me/behshahr_tvto

t.me/behshahr_tvto

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
۲۲ اسفند روز شهید گرامی باد

۲۲ اسفند روز شهید گرامی باد

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
شهادت ام ابیها تسلیت

شهادت ام ابیها تسلیت

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲ بهمن ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
بیکاری از بی مهارتی است

بیکاری از بی مهارتی است

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۴ دی ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »
ربیع الاول

ربیع الاول

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۰

بیشتر بخوانید »