قوانین آموزشگاه آزاد »

قوانین مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرشیوه نامه تاسیس آموزشگاه روستایی

شیوه نامه روستایی_۱۸ مرداد۱


ابراهیم ذبیحی در ۸ شهریور ۱۳۹۳ ۰

شرایط مربیگری ( جدید ویرایش ۹۳)

شرایط جدید صدور ابلاغ مربیگری


ابراهیم ذبیحی در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰

قوانین مربوط به ساخت سربرگ – تابلو – مهر

سربرگ تابلو مهر


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۰

شیوه نامه

شیوه نامه آموزش خصوصی


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ۰

وظایف و شرایط مدیر

۲ شرایط و وظایف مدیریت


ابراهیم ذبیحی در ۳ مهر ۱۳۹۲ ۰