نخبگان المپیاد مهارتی »

معرفی نخبگان المپیاد مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرلیست نخبگان ملی مهارت سال ۱۳۹۶

لیست نخبگان ملی مهارت سال ۱۳۹۶

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

 لیست نخبگان ملی مهارت

بیشتر بخوانید »
لیست ثبت نامی المپیاد ملی مهارت سال ۹۶

لیست ثبت نامی المپیاد ملی مهارت سال ۹۶

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

لیست ثبت نامی المپیاد ملی مهارت سال ۹۶ 

بیشتر بخوانید »
-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۵

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۵

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید »
-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۴

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۴

مهدی شجاعی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

-نخبگان مهارتی و المپیاد ملی مهارت سال ۱۳۹۴

بیشتر بخوانید »