اطلاعیه ها »

اطلاعیه های واحد آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرقابل توجه متقاضیان تالیف کتاب

قابل توجه متقاضیان تالیف کتاب


مهدی شجاعی در ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۰

استاندارد نویسی

استاندارد نویسی


مهدی شجاعی در ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۰

نرم افزار طراحی سوال آزمون کتبی

 Jنرم افزار طراحی سوال آزمون کتبی اداره آموزش فنی و حرفه ای ( تعداد سوال در هر توانایی)


مهدی شجاعی در ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ۰

کارت ورود به جلسه

img203


مهدی شجاعی در ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ ۰