واحد آزمون »

نتایج آزمون ها و اطلاعیه های واحد آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرجواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

مهدی شجاعی در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷ 

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی  صنعت ساختمان سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

مهدی شجاعی در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون  کتبی صنعت ساختمان سوم به تاریخ ۰۷/۰۹/۹۸

بیشتر بخوانید »
جواب نمرات صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۸/۰۶/۲۹

جواب نمرات صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۸/۰۶/۲۹

مهدی شجاعی در ۸ مهر ۱۳۹۸ ۰

جواب نمرات کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۸/۰۶/۲۹ساختمان

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون  کتبی هماهنگ مرحله دوم ۲۳/۰۳/۹۸

جواب آزمون کتبی هماهنگ مرحله دوم ۲۳/۰۳/۹۸

مهدی شجاعی در ۳ تیر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون  کتبی هماهنگ مرحله دوم ۲۳/۰۳/۹۸

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

مهدی شجاعی در ۳ تیر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

بیشتر بخوانید »
برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵

برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵

مهدی شجاعی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵    

بیشتر بخوانید »
نمرات کتبی هماهنگ مرحله اول سال ۹۸ به تاریخ پنجم اردیبهشت

نمرات کتبی هماهنگ مرحله اول سال ۹۸ به تاریخ پنجم اردیبهشت

مهدی شجاعی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

نمرات کتبی هماهنگ مرحله اول سال ۹۸ به تاریخ پنجم اردیبهشت

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی مرحله هشتم تفاهمنامه ۹۷/۱۲/۱۰

جواب آزمون کتبی مرحله هشتم تفاهمنامه ۹۷/۱۲/۱۰

مهدی شجاعی در ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۰

جواب آزمون کتبی مرحله هشتم تفاهمنامه ۹۷/۱۲/۱۰ 

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی مرحله هشتم صنعت ساختمان ۱۰/۱۲/۹۷

جواب آزمون کتبی مرحله هشتم صنعت ساختمان ۱۰/۱۲/۹۷

مهدی شجاعی در ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۰

جواب آزمون کتبی مرحله هشتم صنعت ساختمان ۱۰/۱۲/۹۷   

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۷/۱۰/۱۴

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۷/۱۰/۱۴

مهدی شجاعی در ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۰

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۷/۱۰/۱۴

بیشتر بخوانید »