واحد آزمون »

نتایج آزمون ها و اطلاعیه های واحد آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرآزمون صنعت ساختمان مرحله مرحله دوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

آزمون صنعت ساختمان مرحله مرحله دوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

مهدی شجاعی در ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰

آزمون صنعت ساختمان مرحله مرحله دوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی مرحله اول صنعت ساختمان ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

جواب آزمون کتبی مرحله اول صنعت ساختمان ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

مهدی شجاعی در ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۰

جواب آزمون کتبی مرحله اول صنعت ساختمان ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون  کتبی صنعت ساختمان مورخ ۹۹/۱۱/۳۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مورخ ۹۹/۱۱/۳۰

مهدی شجاعی در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰

جواب آزمون  کتبی صنعت ساختمان مورخ ۹۹/۱۱/۳۰   

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان تاریخ ۹۹/۰۶/۲۷

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان تاریخ ۹۹/۰۶/۲۷

مهدی شجاعی در ۷ مهر ۱۳۹۹ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان تاریخ ۹۹/۰۶/۲۷

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

مهدی شجاعی در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷ 

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی  صنعت ساختمان سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

مهدی شجاعی در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون  کتبی صنعت ساختمان سوم به تاریخ ۰۷/۰۹/۹۸

بیشتر بخوانید »
جواب نمرات صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۸/۰۶/۲۹

جواب نمرات صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۸/۰۶/۲۹

مهدی شجاعی در ۸ مهر ۱۳۹۸ ۰

جواب نمرات کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۸/۰۶/۲۹ساختمان

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

مهدی شجاعی در ۳ تیر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

بیشتر بخوانید »
برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵

برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵

مهدی شجاعی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵    

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی مرحله هشتم تفاهمنامه ۹۷/۱۲/۱۰

جواب آزمون کتبی مرحله هشتم تفاهمنامه ۹۷/۱۲/۱۰

مهدی شجاعی در ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۰

جواب آزمون کتبی مرحله هشتم تفاهمنامه ۹۷/۱۲/۱۰ 

بیشتر بخوانید »