اولین جلسه شورای منطقه ای شرق مازندران

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

اولین جلسه شورای منطقه ای شرق مازندران

????در راستای تاکیدات مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در اولین جلسه شورای منطقه ای شرق مازندران در سال جاری، مبنی بر ضرورت بهره گیری از الگوها و تجربه های موفق در بین روسای مراکزاستان ، اولین جلسه شورای روسای مراکز منطقه ۱ در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهیدهاشمی نژاد بهشهر برگزار گردید.

????سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در این جلسه سخنان مبسوطی در موضوعات امیدآفرینی ، آموزش ، مشارکت اجتماعی ، تشکیل جلسات با همکاران و خیرین مهارتی و درآمد حاصل از اجاره اماکن مازاد بیان نمودند.
????در این جلسه که روسای مراکز بهشهر، نکا، گلوگاه، کیاسر، شهید بهشتی ،۲۲ بهمن و هلتداری ساری حضور داشتند ، سید احمدطاهری بعنوان دبیر جلسات منطقه یک انتخاب شدند.

فرستادن دیدگاه »

9 + = 16