آرشیو ماهانه: ژوئن 2022 »

۳ – ۱۴۰۱

۳ – ۱۴۰۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

      تفاهم نامه کمیته امداد

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱- ۲

۱۴۰۱- ۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

  تفاهم نامه بسیج سازندگی

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۱

۱۴۰۱ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

         جشنواره مهارت آموختگان اشتغال آفرین

بیشتر بخوانید »