آرشیو ماهانه: می 2022 »

بازدیدروسای ادارات ازفنی وحرفه ای بهشهر

بازدیدروسای ادارات ازفنی وحرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰

همزمان با هفته گرامیداشت کار و کارگر  بازدید روسای ادارت تابعه وزارت کار از مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر در آستانه ۱۱ اردیبهشت و هفته گرامیداشت کار و کارگر روسای ادارات تابعه

بیشتر بخوانید »