آرشیو ماهانه: جولای 2020 »

پیام نماینده شرق مازندران بمناسبت هفته ملی مهارت

پیام نماینده شرق مازندران بمناسبت هفته ملی مهارت

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۰

بیشتر بخوانید »
بنویسیم مهارت ، بخوانیم اشتغال

بنویسیم مهارت ، بخوانیم اشتغال

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۰

بیشتر بخوانید »
۹۹ – ۷

۹۹ – ۷

ابراهیم ذبیحی در ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۰

آموزش تلفیقی

بیشتر بخوانید »
۹۹ – ۶

۹۹ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۰

راهنما ثبت نام موسسین آموزشگاه آزاد بیمه نشده متقاضی دریافت تسهیلات کرونا  در سامانه کارا https://corona-kara.mcls.gov.ir/)

بیشتر بخوانید »
۹۹ – ۵

۹۹ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۰

شیوه نامه موسس/مربی نمونه آموزشگاه ازاد

بیشتر بخوانید »
۹۹ – ۴

۹۹ – ۴

ابراهیم ذبیحی در ۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۰

دستورالعمل جشنواره مهارت آموختگان برتر۹۹

بیشتر بخوانید »