آرشیو ماهانه: ژوئن 2019 »

اجرای طرح ملی کنترل فشار خون

اجرای طرح ملی کنترل فشار خون

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۶

۹۸ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰

عدم دریافت هزینه اضافی از کارآموزان در آموزشگاه آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۵

۹۸ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰

راهنمای مقررات مالی,اداری حقوق و تکالیف کارآموزان در مرکز آموزشی

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۴

۹۸ – ۴

ابراهیم ذبیحی در ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰

تعرفه هزینه ثبت نام , آزمون و ….. در سال ۹۸

بیشتر بخوانید »