آرشیو ماهانه: دسامبر 2018 »

۹۷ – ۴۱

۹۷ – ۴۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۰

اعلام نرخ شهریه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۴۰

۹۷ – ۴۰

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

کد استاندارد ۱۶ رقمی ویژه کار و دانش

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۹

۹۷ – ۳۹

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

بزرگداشت هفته پژوهش

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۸

۹۷ – ۳۸

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

موضوعات مورد نظر سازمان در خصوص تهیه و ارسال مقالات جهت درج در فصلنامه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۷

۹۷ – ۳۷

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

دستورالعمل فصل ۵ و ۴ شرایط احراز صلاحیت مدیر و مربی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۶

۹۷ – ۳۶

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

اجرای ماده ۱۹ فصل ۱۳

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۵

۹۷ – ۳۵

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

شرایط احراز ابلاغ مدیر و مربی

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۴

۹۷ – ۳۴

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

شرایط تمدید ابلاغ مدیر مربی 

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۳

۹۷ – ۳۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

شرایط لازم تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳۲

۹۷ – ۳۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰

عقد قرارداد آموزشی

بیشتر بخوانید »