معرفی کارکنان مرکز بهشهر

DSC_2370نام نام خانوادگی :  رامین کیانی

سمت :  ریاست مرکز

تحصیلات: فوق لیسانس برق – سیستم های قدرت

تلفن تماس     ۳۴۵۷۹۲۰۷

 *****************************************************************

DSC_2359

 نام نام خانوادگی :  مهدی شجاعی

سمت: معاون ، مسئول آموزش و مسئول آزمون

تحصیلات: فوق لیسانس سازه

تلفن تماس:۳۴۵۷۹۲۰۴

******************************************************************

 DSC_2381نام نام خانوادگی :عبدالرضا خلیلی تیرتاشی

سمت :  کارشناس مشاوره و هدایت آموزشی – مسئول روابط عمومی

تحصیلات : فوق لیسانس برق – سیستم های قدرت

تلفن تماس ۳۴۵۷۹۲۶۱

ایمیل:khalili_tvto@yahoo.com

 

 *****************************************************************

DSC_2374نام نام خانوادگی : ابراهیم ذبیحی

سمت :   مسئول آموزشگاه آزاد 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تماس تلفن :۳۴۵۷۹۲۰۲

ایمیل :zabihi.ebrahim@yahoo.com

 

******************************************************************

DSC_2357

 نام نام خانوادگی : پرویز اسدی

سمت : مربی (برق خودرو)

تحصیلات : فوق لیسانس مکانیک

تلفن تماس : ۷۹۲۰۱ ۳۴۵ – داخلی ۱۱۷

 

 

***************************************************************

 IMG_3199edit122نام نام خانوادگی :علیرضا حسین زاده گرجی

 

سمت: مربی ( رشته تراشکاری )

تحصیلات :  فوق لیسانس مکانیک – تبدیل انرژی

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ - داخلی ۱۳۳

 

******************************************************************

IMG_3181edit

نام نام خانوادگی : کیامرث بابائی

 

سمت: مربی ( رشته برق صنعتی )

تحصیلات:     لیسانس تاسیسات حرارتی و برودتی

تلفن تماس:   ۳۴۵۷۹۲۰۱  -  داخلی ۱۳۲

******************************************************************

نام نام خانوادگی:  ابوذر جعفریابوذرجعفری[1]

 

سمت: مربی ( کارگاه کشاورزی)

تحصیلات:  فوق لیسانس کشاورزی

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ - داخلی 

******************************************************************

DSC_2355

نام نام خانوادگی: ابراهیم فیروزی

 

سمت: مربی (کارگاه مکانیک)

تحصیلات: فوق لیسانس

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ -داخلی ۱۳۱

 

 *****************************************************************

۲۰۲۱۰۴۰۴_۱۲۳۱۵۴

نام نام خانوادگی : وحید فهیمی

سمت:  متصدی آزمون

تحصیلات:  دیپلم

تلفن: ۳۴۵۷۹۲۰۴

 

******************************************************************

DSC_2364

نام نام خانوادگی : علی اصغر عبدی

سمت: متصدی آزمون

تحصیلات: فوق دیپلم

تلفن: ۳۴۵۷۹۲۰۴

 

 

******************************************************************

cc1 (18)

نام نام خانوادگی: سید علی مصطفوی

 

سمت:مربی کارگاه جوشکاری

تحصیلات:  لیسانس

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ 

******************************************************************

DSC_2399

نام نام خانوادگی: سید صادق منصوری نیا

سمت: مربی کارگاه PLC

تحصیلات: فوق لیسانس

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ - داخلی ۱۱۸

 *****************************************************************

نام نام خانوادگی: حسین اصغر پور7

سمت: مربی کارگاه PLC

تحصیلات: فوق لیسانس

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ - داخلی ۱۱۸

*******************************************************************

14715

نام نام خانوادگی: سید باقر عابدینی

 سمت : آزمون

تحصیلات: فوق لیسانس

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۴ 

*******************************************************************

IMG_3192editنام نام خانوادگی: رمضان  خاندوست

سمت:  انباردار

تحصیلات: دیپلم

 

 

 

******************************************************************

DSC_2402نام نام خانوادگی: زهرا  ساغری

سمت: مربی  کارگاه کیف دوز چرمی

تحصیلات: لیسانس

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ 

 

 

******************************************************************

DSC_2351

نام نام خانوادگی:  خدیجه  شفیع پور

سمت: مسئول دبیرخانه

تحصیلات: فوق دیپلم

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ - داخلی ۱۳۰

 

 

******************************************************************

DSC_2348نام نام خانوادگی: معصومه فریدونیان 

سمت: متصدی آموزشگاه آزاد

تحصیلات: لیسانس 

تلفن:۳۴۵۷۹۲۰۱ 

 

 

******************************************************************