معرفی کارکنان مرکز بهشهر

DSC_2370نام نام خانوادگی :  رامین کیانی

سمت :  ریاست مرکز

تحصیلات: فوق لیسانس برق – سیستم های قدرت

تلفن تماس     ۳۴۵۶۲۰۰۷

 ************************************************************************

 نام نام خانوادگی :  مهدی شجاعی

DSC_2359

سمت: معاون و مسئول آموزش

تحصیلات: فوق لیسانس سازه

تلفن تماس:۳۴۵۷۵۱۰۰-۳۴۵۶۲۰۰۴

  ***********************************************************

 DSC_2381نام نام خانوادگی :عبدالرضا خلیلی تیرتاشی

سمت :  کارشناس مشاوره و هدایت آموزشی – مسئول روابط عمومی

تحصیلات : فوق لیسانس برق – سیستم های قدرت

تلفن تماس ۳۴۵۷۴۱۶۱

ایمیل:khalili_tvto@yahoo.com

 ********************************************************************

DSC_2359نام نام خانوادگی : مهدی شجاعی

سمت: مسئول آزمون مرکز

تحصیلات : فوق لیسانس سازه

تلفن :۳۴۵۶۲۰۰۴

ایمیل :irmabe2005@yahoo.com

  ************************************************************************

DSC_2374نام نام خانوادگی : ابراهیم ذبیحی

سمت :   مسئول آموزشگاه آزاد 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تماس تلفن :۳۴۵۶۲۰۰۲

ایمیل :zabihi.ebrahim@yahoo.com

 ************************************************************************

DSC_2357

 نام نام خانوادگی : پرویز اسدی

سمت : مربی (برق خودرو)

تحصیلات : فوق لیسانس مکانیک

تلفن تماس : ۶۲۰۰۱ ۳۴۵ – داخلی ۱۱۲

ایمیل:

*************************************************************

 IMG_3199edit122نام نام خانوادگی :علیرضا حسین زاده گرجی

سمت: مربی ( رشته تراشکاری )

تحصیلات :  فوق لیسانس مکانیک – تبدیل انرژی

تلفن:۳۴۵۶۲۰۰۱ - داخلی ۱۱۵

ایمیل :

*************************************************************

 IMG_3181edit

نام نام خانوادگی : کیامرث بابائی

سمت: مربی ( رشته برق صنعتی )

تحصیلات:     لیسانس تاسیسات حرارتی و برودتی

تلفن تماس:۳۴۵۵۲۶۲۰۰۱- داخلی ۱۲۴

ایمیل :

*************************************************************************

نام نام خانوادگی:  ابوذر جعفریابوذرجعفری[1]

سمت: مربی ( کارگاه کشاورزی)

تحصیلات:  فوق لیسانس کشاورزی

تلفن:۳۴۵۶۲۰۰۱ - داخلی ۱۱۸

**************************************************************************

DSC_2355

نام نام خانوادگی: ابراهیم فیروزی

سمت:مربی (کارگاه مکانیک)

تحصیلات: فوق لیسانس

تلفن:۳۴۵۶۲۰۰۱ -داخلی ۱۲۳

ایمیل:

************************************************************************

نام نام خانوادگی : وحید فهیمی

۲۰۲۱۰۴۰۴_۱۲۳۱۵۴

سمت:  متصدی آزمون

تحصیلات:  دیپلم

تلفن: ۳۴۵۶۲۰۰۴-۳۴۵۷۵۱۰۰

 

*********************************************************************

نام نام خانوادگی : علی اصغر عبدی

DSC_2364

سمت: متصدی آزمون

تحصیلات: فوق دیپلم

تلفن: ۳۴۵۶۲۰۰۴

 

 ***********************************************************************

DSC_2399

نام نام خانوادگی: سید صادق منصوری نیا

سمت: مربی کارگاه PLC

تحصیلات: فوق لیسانس

تلفن:۳۴۵۶۲۰۰۴ - داخلی ۱۱۰

ایمیل:

 ************************************************************************

 IMG_3192edit

نام نام خانوادگی: رمضان  خاندوست

سمت:  انباردار

تحصیلات: دیپلم

 

 

************************************************************************

DSC_2402نام نام خانوادگی: زهرا  ساغری

سمت: مربی  کارگاه کیف دوز چرمی

تحصیلات: لیسانس

تلفن:۳۴۵۶۲۰۰۱ - داخلی ۱۱۰

***********************************************************************

DSC_2351

نام نام خانوادگی:  خدیجه  شفیع پور

سمت: مسئول دبیرخانه

تحصیلات: فوق دیپلم

تلفن:۳۴۵۶۲۰۰۱ - داخلی ۱۱۰

 

***********************************************************************

DSC_2348نام نام خانوادگی: معصومه فریدونیان 

سمت: متصدی آموزشگاه آزاد

تحصیلات: لیسانس 

تلفن:۳۴۵۶۲۰۰۱ - داخلی ۱۱۰

 

***********************************************************************