رشته های آموزشی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر

معرفی رشته های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر

تعمیرکار برق خودرو درجه ۲

کد استاندارد آموزشی : ۳/۲/۴۲/۵۵-۸
ساعت کل دوره : ۴۸۰ ساعت
طول دوره : ۴ ماه ( شیفت صبح )
تعمیرکار درجه ۲ برق خودرو کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی ، فلز کاری ، سیم کشی مدارات الکتریکی ، نصب عیب یابی و تنظیم دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی خودرو برآید .

کارور PLC درجه ۲

کد استاندارد آموزشی : ۲/۲/۵۵/۴۸- ۰ ساعت کل دوره : ۲۷۲ ساعتطول دوره : ۳ ماه ( شیفت صبح ) کارور درجه ۲ و درجه ۱ رشته PLC کسی است که بتواند از عهده استفاده از رایانه های شخصی طراحی مدارات فرمان و قدرت الکتریکی برآید این شخص قادر است با استفاده از PLC دستورات لازم به سیستم های فرمان و قدرت با توجه به برنامه ریزی های داده شده به PLC و استفاده از نرم افزارهای کاربردی را راه اندازی نماید .

تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه ۲

کد استاندارد آموزشی : ۳/۲/۲۳/۴۳-۸
ساعت کل دوره : ۷۲۰ ساعت
طول دوره : ۶ ماه ( شیفت صبح یا شیفت عصر )
تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه ۲ کسی است که پس از طی دوره آموزشی مربوط بتواند از عهده فلزکاری عمومی ، سرویس خودرو پیاده و سوار کردن ، عیب یابی و رفع عیب موتور ، سیستم انتقال قدرت معمولی و اتوماتیک با فرمان گاورنری ، سوخت رسانی به کاربراتوری و انژکتوری ، سیستم جرقه معمولی و الکترونیکی سیستم ترمز ، فرمان و تعلیق خودروهای سواری بنزینی برآید.

برقکار صنعتی درجه ۲

کد استاندارد آموزشی : ۴/۲/۱۵/۵۵-۸
ساعت کل دوره : ۱۰۹۰ ساعت
طول دوره : ۹ ماه صبح ( شیفت صبح )
برقکار صنعتی درجه ۲ کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده سیم کشی و نصب تجهیزات مدارهای الکتریکی پایه و مدارهای حفاظتی ، کار با کابل های تا ولتاژ ۱ کیلو ولت ، کار با ترانسفورماتورهای تک فاز ، راه اندازی موتورهای آسنکرون سه فاز و تک فاز با کلید های دستی و با کنتاکتور ها ، نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای الکتریکی فشار ضعیف و کار با رله های قابل برنامه ریزی برآید .

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستیE3

کد استاندارد آموزشی : ۳/۲/۲۲/۷۲-۸
ساعت کل دوره : ۲۸۸ ساعت
طول دوره : ۳ ماه ( شیفت صبح یا شیفت عصر )
شخص جوشکار مطابق با این استاندارد کسی است که از عهده جوشکاری اتصالات ورقها و لوله های فولادی کم کربن برآید . جوشکاران برق شاغل در صنایع را می توان به سطوح زیر تقسیم نمود .
۱ – جوشکار سازه فلزی ( E3 )
2 – جوشکار مخازن تحت فشار ( E6 )
3 – جوشکار برق لوله های تحت فشار ( E8 , E9 (

تراشکاری درجه ۲

کد استاندارد آموزشی : ۳/۲/۲۲/۳۴-۸
ساعت کل دوره : ۶۴۰ ساعت
طول دوره : ۵ ماه ( شیفت صبح )
تراشکار درجه ۲ کسی است که بتواند از عهده فلزکاری ، نقشه کشی و نقشه خوانی ، جوشکاری با قوس الکتریکی ، تراشکاری با قوس الکتریکی ، تراشکاری قطعات ، آج زدن قطعات ، تراشیدن مخروط پیچ و مهره تراشی دستی و سرویس و نگهداری ماشین تراش برآید .

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

کد استاندارد آموزشی : ۳/۲/۴۶/۵۱–۸
ساعت کل دوره : ۴۵۰ ساعت
طول دوره : ۵ ماه ( شیفت عصر )
مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق کسی است که پس از گذراندن این دوره آموزشی بتواند از عهده نصب و سیم کشی تجهیزات تابلوهای برق و راه اندازی و عیب یابی آنها برآید.

پرورش دهنده قارچ دکمه ای

کد استاندارد آموزشی : ۳/۱/۹۰ /۲۷ – ۶
ساعت کل دوره : ۱۶۵ ساعت ( طول دوره ۲ ماه )
پرورش دهنده قارچ دکمه ای شغلی ازگروه کشاورزی است که وظایفی از قبیل طراحی واحداث واحد پرورش قارچ دکمه ای ، تامین تجهیزات وابزار ، تهیه بذر وانتخاب رقم مناسب ، تهیه کمپوست ، تلقیح کمپوست وبذرزنی ، تهیه خاک پوششی وضدعفونی آن ، آماده سازی سالن پرورش ، نگهداری ازبسترهای قارچ ، برداشت قارچ و نگهداری، فرآوری وبازاریابی محصول پس از برداشت را به عهده دارد.

 

کلیه آموزش های مرکز فنی و حرفه ای

شهید هاشمی نژاد بهشهر برای عموم رایگان می باشد.