ارتباط با ما

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر

آدرس : بهشهر – ابتدای کمربندی شرقی

شماره تماس :

۰۱۱-۳۴۵۷۹۲۶۱

رایانامه :

khalili_tvto@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه جهت دریافت انتقادات ، پیشنهادات ، رسیدگی به شکایات و پیگیری مسائل ارسالی

۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۶۳۱۶

آدرس تلگرامی

Behshahr_Tvto

لطفا یک نام وارد کنید.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.

لطفا یک پیام وارد کنید.