سایت های پرکاربرد

آدرس سایت های پرکاربرد مرتبط با آموزش های فنی و حرفه ای

آدرس سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

www.irantvto.ir

آدرس سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران

tvto-mz.ir

آدرس واحد بررسی عملکرد و رسیدگی به شکایت اداره کل فنی حرفه ای مازندران

tvto-mz.ir/ersal-shekayat

آدرس سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر

behshahrtvto.ir

آدرس کانال اطلاع رسانی دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بهشهر در فضای مجازی

Behshahr_Tvto@

آدرس دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای

azmoon.portaltvto.com/result/result/index/1

آدرس استعلام گواهینامه ( چاپ گواهینامه )

azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam

آدرس سایت مشاوره و هدایت شغلی سازمان فنی  وحرفه ای  کشور

www.portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn