بازدید همگانی فنی و حرفه ای بهشهر »

بازدید فرماندار از مرکز فنی و حرفه ای بهشهر

بازدید فرماندار از مرکز فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ۰

در هفته بازدید همگانی صورت پذیرفت : بازدید فرماندار بهشهر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر سید خالق سجادی در حاشیه بازدید از مرکز آموزش های فنی و حرفه

بیشتر بخوانید »
آغازبازدیدهمگانی ازآموزش فنی و حرفه ای بهشهر

آغازبازدیدهمگانی ازآموزش فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ۰

آغاز بازدید همگانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر، رامین کیانی از اجرای طرح سراسری

بیشتر بخوانید »