آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر



نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۷

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۷

ابراهیم ذبیحی در ۱ مهر ۱۳۹۲ ۰

۴۷قراردادکارآموزی

بیشتر بخوانید »
نامه اداری اموزشگاه آزاد ۹۲-۴۶

نامه اداری اموزشگاه آزاد ۹۲-۴۶

ابراهیم ذبیحی در ۱ مهر ۱۳۹۲ ۰

سایت بهشهر( اینجا کلیک نمایید)

بیشتر بخوانید »