آموزشگاه های آزاد »

اخبار ، بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرپداگوژی

پداگوژی

ابراهیم ذبیحی در ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ۰

پداگوژی`

بیشتر بخوانید »
نمونه قراردادکارآمزان آموزشگاه آزاد

نمونه قراردادکارآمزان آموزشگاه آزاد

ابراهیم ذبیحی در ۶ مهر ۱۳۹۲ ۰

  قرارداد کارآموزی   n

بیشتر بخوانید »
تسلیت

تسلیت

ابراهیم ذبیحی در ۵ مهر ۱۳۹۲ ۰

تسلیت

بیشتر بخوانید »
نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۵۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۵۰

ابراهیم ذبیحی در ۴ مهر ۱۳۹۲ ۰

کارگاه ۵۰

بیشتر بخوانید »
نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۹

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۹

ابراهیم ذبیحی در ۳ مهر ۱۳۹۲ ۰

آیین نگارش ۴۹

بیشتر بخوانید »
وظایف و شرایط مدیر

وظایف و شرایط مدیر

ابراهیم ذبیحی در ۳ مهر ۱۳۹۲ ۰

۲ شرایط و وظایف مدیریت

بیشتر بخوانید »
نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۸

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۸

ابراهیم ذبیحی در ۳ مهر ۱۳۹۲ ۰

شرایط جدید دریافت ابلاغ مدیریت آموزشگاه آزاد۴۸

بیشتر بخوانید »
نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۷

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۴۷

ابراهیم ذبیحی در ۱ مهر ۱۳۹۲ ۰

۴۷قراردادکارآموزی

بیشتر بخوانید »
نامه اداری اموزشگاه آزاد ۹۲-۴۶

نامه اداری اموزشگاه آزاد ۹۲-۴۶

ابراهیم ذبیحی در ۱ مهر ۱۳۹۲ ۰

سایت بهشهر( اینجا کلیک نمایید)

بیشتر بخوانید »