نتایج کلیه آزمون های کتبی »

نتایج کلیه آزمون های کتبیجواب آزمون کتبی تفاهمنامه قالی بافی و .. مرحله  ششم به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۵

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه قالی بافی و .. مرحله ششم به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۵

مهدی شجاعی در ۱۶ آذر ۱۳۹۴ ۰

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه قالی بافی و .. مرحله  ششم به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۵ 

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی هماهنگ (آموزشی مرکز – آموزشگاه آزاد) ۹۴/۰۷/۲۴

جواب آزمون کتبی هماهنگ (آموزشی مرکز – آموزشگاه آزاد) ۹۴/۰۷/۲۴

مهدی شجاعی در ۵ آبان ۱۳۹۴ ۰

جواب آزمون کتبی هماهنگ (آموزشی مرکز – آموزشگاه آزاد) ۹۴/۰۷/۲۴

بیشتر بخوانید »
صدور نمره کتبی هماهنگ ( مرکز و آموزشگاه آزاد) آزمون مرحله پنجم ۹۴/۰۷/۲۴

صدور نمره کتبی هماهنگ ( مرکز و آموزشگاه آزاد) آزمون مرحله پنجم ۹۴/۰۷/۲۴

مهدی شجاعی در ۵ آبان ۱۳۹۴ ۰

با سلام نمرات کتبی آزمون هماهنگ مرحله پنجم به تاریخ ۹۴/۰۷/۲۴ ( مربوط به مرکز و آموزشگاه آزاد)و برنامه ریزی آزمون آن پنج شنبه ۹۴/۰۷/۳۰  تا پایان ساعت اداری در این سایت ارائه خواهد

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۴-۰۷-۲۳

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۴-۰۷-۲۳

مهدی شجاعی در ۴ آبان ۱۳۹۴ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۴-۰۷-۲۳

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی تفاهمنامه ( قالی و…) مرحله پنجم ۲۳-۰۷-۹۴

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه ( قالی و…) مرحله پنجم ۲۳-۰۷-۹۴

مهدی شجاعی در ۴ آبان ۱۳۹۴ ۰

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه ( قالی و…) مرحله پنجم ۲۳-۰۷-۹۴

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۳

جواب آزمون کتبی مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۳

مهدی شجاعی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۰

 جواب آزمون کتبی هماهنگ مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۳

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۲

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۲

مهدی شجاعی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۰

۰ جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۲  ۴

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله چهارم  ۹۴/۰۶/۱۲

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۲

مهدی شجاعی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۰

۰جواب آزمون تفاهمنامه ( قالی … ) مرحله چهارم   ۹۴/۰۶/۱۲ ه

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی ادواری مرحله دوم ۹۴/۰۵/۱۶

جواب آزمون کتبی ادواری مرحله دوم ۹۴/۰۵/۱۶

مهدی شجاعی در ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ۰

اجواب آزمون کتبی ادواری مرحله دوم به تاریخ ۹۴/۰۵/۱۶ م

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی هماهنگ مرکز مرحله سوم ۹۴/۰۵/۰۲

جواب آزمون کتبی هماهنگ مرکز مرحله سوم ۹۴/۰۵/۰۲

مهدی شجاعی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۰

آزمون هماهنگ مرحله سوم ۰۲-۰۵-۹۴

بیشتر بخوانید »