زمانبندی آزمون های عملی »

زمانبندی آزمون های عملی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهربرنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله ششم به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۶

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله ششم به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۶


مهدی شجاعی در ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی بعضی از حرفه های هماهنگ ششم مرکز به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۶

برنامه ریزی آزمون عملی بعضی از حرفه های هماهنگ ششم مرکز به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۶


مهدی شجاعی در ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ۰

اطلاعیه

با توجه به عدم تصحیح برگه آزمون کتبی بعضی از حرفه های هماهنگ مرحله ششم به تاریخ ۹۴/۰۹/۰۶ بعضی از حرفه ها که نمرات آن امده در همین سایت اطلاع رسانی شده است و نمراتی که صفر درج شد به مفهوم عدم تصحیح برگه بوده و تا تاریخ ۹۴/۰۹/۲۳ در همین سایت اطلاع رسانی می شود . برنامه ریزی آزمون عملی نیز تا تاریخ ۹۴/۰۹/۲۳  اعلام می گردد .


مهدی شجاعی در ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی مرکز ( هماهنگ)مرحله پنجم ۹۴/۰۷/۲۴

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله پنجم مربوط به مرکز تاریخ ۹۴/۰۷/۲۴


مهدی شجاعی در ۷ آبان ۱۳۹۴ ۰

صدور نمره کتبی هماهنگ ( مرکز و آموزشگاه آزاد) آزمون مرحله پنجم ۹۴/۰۷/۲۴

با سلام نمرات کتبی آزمون هماهنگ مرحله پنجم به تاریخ ۹۴/۰۷/۲۴ ( مربوط به مرکز و آموزشگاه آزاد)و برنامه ریزی آزمون آن پنج شنبه ۹۴/۰۷/۳۰  تا پایان ساعت اداری در این سایت ارائه خواهد شد .


مهدی شجاعی در ۵ آبان ۱۳۹۴ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۳

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله چهارم ۹۴/۰۶/۱۳  


مهدی شجاعی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۰

زمانبندی آزمون عملی ادواری مرحله دوم ۹۴/۰۵/۱۶

داوطلبینی که در آزمون کتبی ادواری مرحله دوم  به تاریخ ۹۴/۰۵/۱۶ قبول شده اند در تاریخ۹۴/۰۵/۲۸ با داشتن مدارک ذیل به واحد آزمون مرکزفنی و حرفه ای مراجعه نمایند .

پوشه – عکس – فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت و آخرین مدرک تحصیلی

برنامه آزمون عملی در این تاریخ به داوطلبین اعلام می شود .


مهدی شجاعی در ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ۰

آزمون هماهنگ مرکز ۹۴/۰۵/۰۲

برنامه ریزی آزمون هماهنگ مرکز ۹۴/۰۵/۰۲


مهدی شجاعی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان و تفاهمنامه ۹۴/۰۵/۰۱

برنامه ریزی آزمون عملی   ۱ -۵-۹۴


مهدی شجاعی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۰

اطلاعیه ۱

اطلاعیه زمانبدی آزمون عملی


ابراهیم ذبیحی در ۹ مهر ۱۳۹۲ ۰