همه نوشته‌های مهدی شجاعی »

آزمون هماهنگ مرکز ۹۴/۰۵/۰۲

آزمون هماهنگ مرکز ۹۴/۰۵/۰۲

مهدی شجاعی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۰

برنامه ریزی آزمون هماهنگ مرکز ۹۴/۰۵/۰۲

بیشتر بخوانید »
برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان و تفاهمنامه ۹۴/۰۵/۰۱

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان و تفاهمنامه ۹۴/۰۵/۰۱

مهدی شجاعی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی   ۱ -۵-۹۴

بیشتر بخوانید »
کارتهای الکترونیکی صادر شده تا تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱

کارتهای الکترونیکی صادر شده تا تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱

مهدی شجاعی در ۷ مرداد ۱۳۹۴ ۰

کارتهای الکترونیکی صادر شده تا تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون صنعت ساختمان ۹۴/۰۵/۰۱

جواب آزمون صنعت ساختمان ۹۴/۰۵/۰۱

مهدی شجاعی در ۷ مرداد ۱۳۹۴ ۰

sجواب آزمون صنعت ساختمان مرحله ۹۴/۰۵/۰۱ n

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی تفاهمنامه ۹۴/۰۵/۰۱

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه ۹۴/۰۵/۰۱

مهدی شجاعی در ۷ مرداد ۱۳۹۴ ۰

tجواب آزمون کتبی  تفاهمنامه ۹۴/۰۵/۱

بیشتر بخوانید »