آرشیو ماهانه: اکتبر 2022 »

تبلیغات محیطی فنی وحرفه ای در دهه ۶۰

تبلیغات محیطی فنی وحرفه ای در دهه ۶۰

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۰

بیشتر بخوانید »
پذیرش ۱۰۰کارآموز کاردانش درفنی وحرفه ای

پذیرش ۱۰۰کارآموز کاردانش درفنی وحرفه ای

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۰

هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید : پذیرش ۱۰۰ کارآموز شاخه کاردانش در مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان شاخه کاردانش در مرکز

بیشتر بخوانید »
رشد۱۰درصدی آموزش فنی و حرفه ای بهشهر

رشد۱۰درصدی آموزش فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ۰

در ۶ ماهه نخست سالجاری صورت گرفت؛ رشد ۱۰ درصدی عملکرد مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهشهر   ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهشهر از رشد ۱۰ درصدی عملکرد آموزشی

بیشتر بخوانید »