برگزاری تریبون آزاد کارآموزی

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۸ مرداد ۱۴۰۱ ۰

با حضور کارآموزان کارگاه های مختلف ؛

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر بمناسبت

هفته ملی مهارت و کارآفرینی تریبون آزاد کارآموزی با موضوع انتظارات و بیان مشکلات

کارآموزی در روز سه شنبه ۴ مرداد ماه در کارگاه plc مرکز برگزار گردید

در این برنامه کارآموزان نقدها، پیشنهادها و انتظارات خود را بیان نمودند 

فرستادن دیدگاه »

6 - 6 =