جلسه مدیران آموزشگاههای جدیدالتاسیس

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ۰

 

در راستای تسهیل در اعطای صدور مجوز ها، جلسه توجیهی بین مدیران محترم آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای(جدید التاسیس) با مسئولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار گردید .
 در این جلسه توضیحات لازم در خصوص چگونگی تعامل آموزشگاه ها با واحد های مرکز از جمله آزمون، آموزشگاه آزاد و انجمن صنفی ، نحوه برگزاری آزمون کتبی و عملی ،برگزاری دوره آموزشی ،خصوصی و کارگاه آموزشی و آخرین تغییرات آیین نامه آموزشگاه های آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

فرستادن دیدگاه »

4 - 2 =