اقدام انسان دوستانه آموزشگاه : معراج نو

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۹ مرداد ۱۴۰۰ ۰

در ششمین روز ازهفته ملی مهارت سال ۱۴۰۰ روز ملی کارآفرینی و

ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای در حرکتی خلاقانه و انسان دوستانه

مدیریت آموزشگاه پیرایش مردانه “معراج نو” شهرستان  #بهشهر به

ارائه خدمات رایگان به مددجویان مرکز ترک اعتیاد “ارمغان زندگی

طبرستان” پرداختند.

فرستادن دیدگاه »

9 - 1 =