روسای مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰

photo_۲۰۲۱-۰۴-۰۴_۰۹-۲۹-۰۱

فرستادن دیدگاه »

1 + 3 =