سنجش مهارت ۲۷۰۰ نفر بهشهری در سال ۹۹

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰

 در سال ۹۹ صورت پذیرفت

مسئول سنجش وارزشیابی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بهشهر گفت : در سال ۹۹ طی هشت مرحله آزمون هماهنگ پایان دوره و آزمون آنلاین به منظور سنجش صلاحیت مهارت کارآموزان از ۲۷۰۰نفر آزمون بعمل آمده است .

بنا به این گزارش ؛ مهدی شجاعی ، با اعلام این مطلب اظهار داشت: در این آزمون ها ۲۱۰۰نفر زن و ۶۰۰ نفر مرد شرکت نمودند.

این آزمونها در حوزه آزمونی پادگان ، مرکز ثابت و روستا و در ۹۷حرفه از زیر مجموعه صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فرهنگ و هنر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۶۳ درصد شرکت کنندگان در آزمون پایان دوره پس از کسب حد نصاب نمره قبولی موفق به دریافت گواهینامه مهارتی با کد استاندارد بین المللی شده اند .

فرستادن دیدگاه »

7 + 3 =